Política de privacitat

Informació sobre Protecció de Dades
 
1. Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament
 

Entitat : INDIANA FACTORY SLU
CIF de l’entitat: B62986385
Direcció de l’entitat : C/ OLZINELLES , 51 BAIXOS – (08014) BARCELONA
Email de l’entitat: info@indianafactory.com
Responsable del tractament : INGRID FERNANDEZ SANCHEZ
Telèfon del Responsable del tractament : 659049882
Direcció email del Responsable del tractament : info@indianafactory.com

 
 
2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a INDIANA FACTORY SLU tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

 • Creació de perfil a la plataforma del grup
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Informació procedent de Cookies
 • Realitzar comandes
 
 
3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades per un termini de 5 anys. En cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, sol·liciteu-ho mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemades durant un temps necessari per complir normes específiques, seran bloquejades i únicament estaran a disposició de l’autoritat pública corresponent.

 
 
4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
 
 
5. Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

 • Administració tributària
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria/Assessoria
 
 
6. Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a INDIANA FACTORY SLU estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. INDIANA FACTORY SLU deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

 • Per exercir el vostre dret de Accés feu clic aquí
 • Per exercir el vostre dret de Rectificació feu clic aquí
 • Per exercir el vostre dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
 • Per exercir el vostre dret de Limitació del tractament feu clic aquí
 • Per exercir el vostre dret de Oposició feu clic aquí
 • Per exercir el vostre dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/ OLZINELLES , 51 BAIXOS – (08014) BARCELONA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 
 
7. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.